Chính Sách Bảo Mật Thông Tin

Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Việc thu thập dữ liệu và thông tin trên trang web của câu lạc bộ Cashflow Game 4.0 bao gồm: họ tên, địa chỉ email và số điện thoại khi đăng ký trực tuyến trên trang web. Người đăng ký tự nguyện cung cấp các thông tin này để chúng tôi có thể tư vấn về trò chơi Cashflow. Đồng thời, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin đã thu thập được để cập nhật các tin tức mới nhất cho người đăng ký, nhằm bảo đảm quyền lợi của họ.

Phạm vi sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin của người học cung cấp để:

Để xác nhận việc đăng ký, chúng tôi sẽ liên hệ với người đăng ký qua email hoặc số điện thoại để cung cấp thông tin về trò chơi Cashflow hay tổ chức các buổi chơi Cashflow Game.

Chúng tôi cũng sẽ gửi email giới thiệu về trò chơi Cashflow, buổi chơi Cashflow Game, các chính sách ưu đãi và các thông tin khác để chăm sóc người học.

Nếu có trường hợp đặc biệt, chúng tôi sẽ liên lạc và giải quyết với người học.

Tuy nhiên, nếu có yêu cầu từ cơ quan tư pháp như Viện kiểm sát, tòa án hoặc cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của một người học cụ thể, chúng tôi sẽ tuân thủ theo yêu cầu của cơ quan đó.

Bên cạnh đó, chúng tôi cam kết không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của người học.

Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin cá nhân của người đăng ký sẽ được lưu trữ trên server của chúng tôi cho đến khi có yêu cầu từ ban quản trị hủy bỏ. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của người đăng ký trên server của chúng tôi.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Chúng tôi cam kết không sử dụng, chuyển giao hoặc cung cấp thông tin cá nhân của người đăng ký cho bên thứ ba nào mà không có sự cho phép đồng ý của người đăng ký.

Trong trường hợp server lưu trữ thông tin người đăng ký bị tấn công bởi hacker dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của người đăng ký, chúng tôi sẽ thông báo ngay cho cơ quan chức năng để điều tra và xử lý, cùng với việc thông báo cho người đăng ký được biết.

Khi đăng ký trên website của câu lặc bộ, chúng tôi yêu cầu người đăng ký cung cấp thông tin cá nhân như họ tên, email, số điện thoại,… và người đăng ký phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm và sẽ không giải quyết mọi khiếu nại liên quan đến quyền lợi của người đăng ký nếu thông tin cá nhân người đăng ký cung cấp không chính xác.

Chính sách bảo mật của câu lạc bộ Cashflow Game 4.0 có thể được thay đổi. Nếu có thay đổi về cách thức thu thập, sử dụng hoặc chia sẻ thông tin, chúng tôi sẽ thông báo cho các thành viên thông qua email và giải thích sự thay đổi đó, đồng thời cung cấp lựa chọn cho phép hoặc không cho phép việc sử dụng thông tin cá nhân trên các thay đổi mới.

Nếu bạn có bất kì câu hỏi nào về chính sách của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau để được hỗ trợ kịp thời.

Thông tin liên hệ

Xem thêm bài viết của Câu lạc bộ Cashflow Game 4.0

Rate this page