Home / Tag Archives: cách làm giàu nhanh

Tag Archives: cách làm giàu nhanh

Game Cashflow – Vòng Quay Fast Track có ý nghĩa gì?

Game cashflow - câu lạc bộ cashflow game 4.0

Trong Game Cashflow, bạn chuyển từ vòng Rate Race sang vòng Fast Track khi “Tổng thu nhập thụ động” lớn hơn “Tổng chi phí” ở bất kỳ vòng chơi nào. GAME CASHFOW – VÒNG FAST TRACK 1. Lật mặt sau của bảng tái chính, bảng tái chinh dùng cho vòng …

TÌM HIỂU THÊM

Ý Nghĩa Các Biểu Tượng Trong Game Cashflow Tiếng Việt

Game cashflow - câu lạc bộ cashflow game 4.0

Các biểu tượng trong game cashflow bao gồm Pay Check, Opportunity, The Market, Doodads … Các biểu tượng đều gắn với cuộc sống đời thường của một người. CÁC Ô TRÊN VÒNG RATE RACE —————PAY CHECK——————- Mỗi lần bạn đi vào hoặc băng qua ô Pay Ckeck, bạn nhận “Dòng …

TÌM HIỂU THÊM